Stream nefunguje

Krajinou bitvy tří císařů

  • Počet zhlédnutí: 3 267

Seriál cest českou krajinou v přímém přenosu

Video seriál Cesty kulturní krajinou je pomalá reality show o zdánlivě obyčejných místech naší země. V přímém přenosu po dobu 3 měsíců od října do listopadu 2017 budeme každou středu od 13.30 hodin procházet krajinou Čech a Moravy a za doprovodu odborníků a místních lidí, kteří k danému místu mají intimní vztah. Stát se může cokoli – potkáme nečekané kolemjdoucí, zažijeme rozmary počasí, je možné, že vyprávění nějakého hosta nás přestane bavit nebo na chvíli ztratíme mobilní signál zajištující přímý přenos...prostě realita se vším všudy. S malou ruční kamerou a streamovacím batohem jde kameraman Branislav Pažitka krajinou krok za krokem, bez střihů a speciálních efektů. Dostáváme tak velmi autentický pohled do života českého venkova a maloměsta, jako bychom byli na místě osobně.

Program vytvořila redakce internetového pořadu Slow TV na Playtvak.cz ve spolupráci s urbanistou a výtvarníkem Janem Trejbalem z platformy NEOLOKATOR.CZ, která se zaměřuje na problematiku mezioborového rozvoje území a exkurze pro samosprávy.

Cesta třetí: Krajinou bitvy tří císařů

Dnešní již třetí procházka se uskuteční v památné krajině bitvy tří císařů a průvodcem nám bude botanik, zoolog a konceptuální umělec Ivan van Chrasten, který sám sebe nazývá křovinářem. Věhlasný sochař Kurt Gebauer charakterizuje jeho postavu a činění takto: „Ivan van Chrasten patří k jinému etniku. Ne že by odněkud přišel. Vyšel z chrastí české kotliny, ale vytvořil vlastní kulturu a především trnové písmo.“ Nádherné záběry české krajiny a maloměsta nám v průběhu celého cyklu natáčí kameraman Branislav Pažitka.

Slavkovské bojiště je místo, rozkládající se východně od Brna, kde došlo 2. prosince roku 1805 k bitvě tří císařů, ve které francouzský císař Napoleon porazil spojenecká rakousko-ruská vojska císaře Františka a cara Alexandra I. Zahrnuje na území dvou okresů Vyškov a Brno-venkov. Její šířka je zhruba 8 km a hloubka kolem 6 km, celé území má pak rozlohu asi 120 km² a pojímá 25 obcí. V rámci naší cesty krajinou navštívíme nebo projedeme kolem některých obcí - Šlapanic, Slavkova u Brna, Ponětovic, Prace... Naše cesta by měla skončit až na vrcholu kopce, kde si Napoleon zřídil své velitelské stanoviště.

Začneme východním směrem, v obci Němčany, kde v poslední době dochází k zajímavým pozemkovým a krajinným úpravám. To, jakým způsobem dnes lze pečovat a upravovat naší kulturní krajinu, nám objasní hned v úvodu u Letonského hájku pan Filip Šálek, přírodovědec z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Při následné procházce kolem pozemkových úprav nám budou průvodci pan Havelka a paní Sedláková, které bude zpovídat křovinář Ivan Van Chrasten.

Pak již ,,práskneme do koní“ a koňským povozem pojedeme spanilou jízdou, mimo jiné kolem poutního místa Lutrštéku (léčivý pramen). Vyjedeme na kopec Urban, kam vede ze Slavkova i poutní cesta a celé místo je zasvěceno papeži sv. Urbanovi, patronu vinařů, sadařů a zahradníků.

Okolo 16. hodiny potom dorazíme za obcí Křenovice, k Pomníčkům i k hromadnému hrobu vojáků z bitvy u Slavkova a křenovických obětí cholery.

Krajinou kolem obce Prace nám budou společnost dělat skupiny starých alejí a historická krajina, které bude popisovat opět přírodovědec Šálek a historika kronikář Šlapanic pan Kopecký. Po příjezdu v 17 hodin opustíme náš ,,koňský povoz“ a projdeme se pro změnu maloměstskou krajinou ve společnosti šlapanických architektů, kteří jednoduchým a efektivním způsobem (pomocí manuálu veřejného prostoru) tvoří na malém městě malé zázraky.

Poděkování partnerovi

Státní pozemkový úřad

Jednou z hlavních činností Státního pozemkového úřadu je řízení o pozemkových úpravách, které jsou důležitým nástrojem pro zmírňování negativních dopadů klimatických změn, zejména povodní a sucha. Podílí se i na rozvoji systému pro sledování sucha. Spravuje státní zemědělské nemovitosti a stavby využívané k vodohospodářským melioracím pozemků a souvisejícím vodním dílům ve vlastnictví státu. Státní pozemkový úřad se také zabývá bonitací půd a pedologickým průzkumem.

Technologické řešení

Pro tento přímý přenos používáme speciální streamovací sadu s IP kamerou AXIS FA54. Systém je připojen k internetu s použitím 4G LTE sítě společnosti O2. Streamovací aplikace CamStreamer 2.0 běžící uvnitř kamery zajišťuje vysílání přímo na server Playtvak.cz.

    

Komentáře

Sledujte živě