Stream nefunguje

Hlubokými lesy Křivoklátska

  • Počet zhlédnutí: 4 133

Seriál cest českou krajinou v přímém přenosu

Video seriál Cesty kulturní krajinou je pomalá reality show o zdánlivě obyčejných místech naší země. V přímém přenosu po dobu 3 měsíců od října do půlky prosince 2017 budeme každou středu procházet krajinou Čech a Moravy. Za doprovodu odborníků a místních lidí, kteří k danému místu mají intimní vztah. S malou ruční kamerou a streamovacím batohem jde kameraman Branislav Pažitka krajinou krok za krokem, bez střihů a speciálních efektů. 

Program vytvořila redakce internetového pořadu Slow TV na Playtvak.cz ve spolupráci s urbanistou a výtvarníkem Janem Trejbalem z platformy NEOLOKATOR.CZ, která se zaměřuje na problematiku mezioborového rozvoje území a exkurze pro samosprávy.

Hlubokými lesy Křivoklátska - opravdová cesta do krajiny

V rámci naší předposlední procházky zavítáme do CHKO Křivoklatsko, do okolí kopce Vlastce a obce Skryje u Berounky. Krajinou vskutku kulturní nás provedou nejprve dva lesníci pan Pecha a Ambrož, kteří nám vysvětlí, jak se ,,dělá les“ v chráněné oblasti. Pokud vyjde počasí, budeme i létat s dronem.

Ve vesnici Skryje na nás potom čeká botanik a spisovatel Jiří Sádlo, společně s umělcem a profesorem Milošem Šejnem. Oba tito vzácní hosté budou průvodci podél řeky Berounky. Naše cesta skončí pod (nebo na) zřícenině hradu Týřov.

Předpokládaný harmonogram:

12,30 - Začátek přenosu z oblasti Malého Vlastce (CHKO Křivoklat) - procházka s lesníky z Lesy ČR

13,45 - Ukázka práce s dronem v lesích

14,30 - Jiří Sádlo vypráví cestou k Berounce o přírodě, jak se zde změnila za posledních 50 let

15,15 - Miloš Šejn přebírá kameru a ukazuje přírodu pohledem umělce, performera. Součástí je i kresebný záznam. 

Poděkování partnerovi

Lesy ČR

Státní podnik Lesy České republiky byl založen před 25 lety (1.1.1992). Obhospodařuje více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř polovina všech lesů v ČR). Pečuje také o více než 38 tisíc km bystřin a drobných vodních toků. Revírníci (dříve hajní) se snaží o les starat přírodě blízkým způsobem (tzv. trvale udržitelné hospodaření). Cílem podniku je vytváření stabilních, kvalitních, druhově, prostorově a věkově skupinovitě smíšených lesů. LČR jsou největším správcem chráněných území a nejdůležitějším partnerem orgánů ochrany přírody v České republice. Snahou LČR je respektovat režim stanovený pro obhospodařování lesů v chráněných územích. Značné finanční prostředky Lesy ČR investují do obnovy imisemi poškozených lesů v pohraničních oblastech, do obnovy a údržby lesních cest, které dnes neslouží pouze pro obhospodařování lesa, ale i pro pěší turistiku a cykloturistiku.

Technologické řešení

Pro tento přímý přenos používáme speciální streamovací sadu s IP kamerou AXIS FA54 . Systém je připojen k internetu s použitím 4G LTE sítě společnosti O2. Streamovací aplikace CamStreamer 2.0 běžící uvnitř kamery zajišťuje vysílání přímo na server Playtvak.cz.

    

Komentáře

Sledujte živě